NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK0

 

TECHNIK MASAŻYSTA  DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

 

Szkoła bezpłatna !

 

Czas trwania nauki : 2 lata (4 semestry)

 

Tryb nauki :

 • dzienny

 

Realizowane przedmioty :

 • Wychowanie fizyczne
 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Praktyka zawodowa

Informacja o zawodzie Technik masażysta

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować, jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania masażu medycznego, wykonywania masażu sportowego, wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego, prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Wymagane dokumenty :

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • Fotografie – 2 sztuki

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie  - bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

 

Termin składania dokumentów: do końca sierpnia 2018 r.

Spotkanie organizacyjne: 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

 

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (pobierz)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (pobierz)

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta 325402: (pobierz)

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS