NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szkoła bezpłatna !

 

Czas trwania nauki : 

 

Tryb nauki : 

 

Realizowane przedmioty :

 Informacja o zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

 

 

 

Wymagane dokumenty :

  • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która kandydat ukończył
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • Fotografie – 2 sztuki

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie  - bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Termin składania dokumentów do konca sierpnia 2018r.

Spotkanie organizacyjne 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej 341201 (pobierz)

 

 

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS