NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

SZKOŁA OFERUJE

 

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

 

Centrum zaprasza absolwentów szkół średnich do nauki w:

 • Medycznym Studium Zawodowym
  im. dr Karola Marcinkowskiego
  (kształcenie młodzieży)
 • Policealnej Szkole Służb Społecznych
  i Medycznych dla Dorosłych
  (kształcenie osób dorosłych)

oraz

 • Kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (kursy umiejętności zawodowych, kwalifikacyjne kursy
  zawodowe, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

Centrum oferuje:

 • naukę na następujących kierunkach kształcenia
  - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
  - OPIEKUN MEDYCZNY
  - TECHNIK MASAŻYSTA
  - TECHNIK FARMACEUTYCZNY
 • bezpłatną naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym
 • praktyczną naukę zawodu organizowaną przez Centrum
 • nowoczesną bazę dydaktyczną
 • profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną, w tym egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie szkoły i internatu
 • stypendia za wyniki w nauce
 • możliwość rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności
 • internat położony obok budynku szkoły
 • zaplecze sportowo - rekreacyjne
 • bogaty księgozbiór naukowy w bibliotece szkolnej i położonej na terenie internatu bibliotece pedagogicznej
 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W CZASIE REKRUTACJI DO WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

 • podanie o przyjęcie do WSCKZiU w Gnieźnie
  (
  do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarza  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
I ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW PRZYJMUJE

Sekretariat Centrum
ul. Mieszka I 27
62 - 200 Gniezno
tel.: 61 426 34 48

e-mail: medykgniezno@op.pl     szkola@medyk.gniezno.pl

www.medyk.gniezno.pl

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS