NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 

 

SZKOŁA BEZPŁATNA!

 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

 

Tryb nauki: dzienny

 

Realizowane przedmioty:

 

 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Praktyka zawodowa

 

 

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

 

 Informacje o zawodzie Opiekun osoby starszej

 

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające osobie starszej. Pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zawód ten wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych – między innymi empatii, komunikatywności, kreatywności, umiejętności współpracy, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz zdolności organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 •  Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 sztuki

 

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Termin składania dokumentów: do końca sierpnia 2018 r.

Spotkanie organizacyjne: 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (pobierz)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (pobierz)

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej 341202: (pobierz)

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS