NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

PROGRAM „TO CO NAS ŁĄCZY – POLSKA”

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego od czterech lat realizowany jest program „To co nas łączy – Polska”. Na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniach od 1 do 8 lipca 2018 roku gościliśmy grupę 45 osób, pochodzenia pols

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego od czterech lat realizowany jest program „To co nas łączy – Polska”. Na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniach od 1 do 8 lipca 2018 roku gościliśmy grupę 45 osób, pochodzenia polskiego na stałe zamieszkujących na Białorusi. W tym samym czasie 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży przebywała na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Żeglarskiego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu. Goście odwiedzający Wielkopolskę pochodzą z różnych miejscowości: Bieniakonie, Dociszki, Grodno, Kiemieliszki, Lida, Mała Brzostowica, Nowogródek, Raków, Repla, Słonim, Smorgonie, Stołpce, Szczuczyn, Wołkowysk. Delegacji  przewodniczyła Pani Irena Denisewicz z ramienia Związku Polaków na Białorusi. Zaproszonych gości powitała Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Czesław Kruczek – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Jolanta Kamzela – Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru PlacówekDepartamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem programu jest integracja i wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej poprzez prezentowanie historii, tradycji i kultury Rzeczypospolitej jako kraju wielu narodów.

Uroczyste powitanie gości z Białorusi odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Honory gospodarza uroczystości pełniła Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pani Marszałek witając zaproszonych gości podkreśliła, że spotkania Polaków z Wielkopolski i tych mieszkających po drugiej stronie naszej wschodniej granicy, w szczególny sposób przyczyni się do wzajemnego przezwyciężania barier językowych, nawiązania bliższych kontaktów, a także kształtowania świadomości różnorodności narodowej i regionalnej. Chciałabym aby czas spędzony w Wielkopolsce umożliwił Wam zdobywanie nowych doświadczeń i pozwolił rozwinąć swoją wiedzę na temat naszej Ojczyzny i jej miejsca w zmieniającej się Europie.

Goście z Białorusi zwiedzali Ostrów Lednicki – wyspę położoną na Jeziorze Lednica, na której znajduje się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się tam drewniano-ziemne wały obronne, umocnienia brzegowe, pozostałości rezydencji pałacowej z X wieku, kaplica, zbiór militariów, relikwiarz Drzewa KrzyżaŚwiętego, pozostałości basenów chrzcielnych. Odwiedzili Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – w którym znajduje się unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku oraz przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski od VII do XX wieku tj. typowy układ wsi, kompletne wyposażenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi. Odbyli podróż do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu – największegokościoła w Polsce. Odbyli spacer po Starym Rynku w Poznaniu, poznając jego najważniejsze zabytki. Uczestniczyli w wycieczce do Solanek Uzdrowisko Inowrocław – zwiedzili Park Solankowy z tężniami solankowymi, z pijalnią wód oraz palmiarnię z tropikalną roślinnością. Zwiedzili zabytki Gniezna, uczestniczyli w wystawie prac malarskich Mateusza Grześkowiaka odbywającejsię pod hasłem MALARSTWO oraz wystawie fotograficznej  Dawida Stube pod hasłem ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU – wystawy prezentowane są w Miejskim Ośrodku Kultury

W programie pobytu znalazły się również zajęcia integracyjne połączone z warsztatami nauki języka polskiego, warsztaty terapii zajęciowej (uczestnicy wykonywali prace w czterech różnych technikach, a wykonane przez siebie prace otrzymali w prezencie), wspólne ognisko w Stanicy Harcerskiej Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestniczyli w koncercie muzyki klasycznej przygotowanej przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego EUROPEJCZYK – wykonawcami koncertu byli Lech Bałaban-altówka, Agnieszka Bałaban-wiolonczela, Mariusz Derewecki- skrzypce, Piotr Niewiedział i Krzysztof Sowiński – fortepian

Jednym z punktów programu pobytu gości z Białorusi był wieczór poezji i muzyki-w programie znalazły się między innymi: poezja polska,  pieśni patriotyczne i piosenki biesiadne. Oprawę muzyczną wieczoru przygotował zespół muzyczny RETRO.

W holu internatu Centrum  prezentowana była wystawa fotograficzna „Zakochaj się w Wielkopolsce”. Jest to wystawa zbiorowa kilku fotografików – Teresy Ryczkowskiej, Anny Lis, Pawła Kostusiaka, Dariusza Kozłowskiego, Andrzeja Tonickiego. Ukazuje najważniejsze zabytki Wielkopolski, z których część goście z Białorusi widzieli w rzeczywistości

 

rozwiń »

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

W dniu 19  czerwca 2018 roku  w ramach współpracy placówek oświatowych   WSCKZiU  i  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie przeprowadzono akcję edukacyjno - profilaktyczną na temat : Profilaktyka  nowotworów piersi – jako elemen

W dniu 19  czerwca 2018 roku  w ramach współpracy placówek oświatowych   WSCKZiU  i  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie przeprowadzono akcję edukacyjno - profilaktyczną na temat : Profilaktyka  nowotworów piersi – jako element szkolnej edukacji zdrowotnej.

Celem akcji były działania edukacyjne wśród  młodzieży Ośrodka dotyczące  czynników ryzyka i  profilaktyki raka piersi -  nauka samobadania piersi.

Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie
u uczniów nawyku (postaw) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Badanie piersi jest jednym z najważniejszych badań, które każda kobieta powinna regularnie wykonywać, a jednocześnie jednym z niewielu, które jest możliwe do przeprowadzenia samodzielnie w domu. Systematyczne badanie piersi jest o tyle istotne, że pozwala na wczesne wykrycie raka piersi (w Polsce to nadal jeden z głównych powodów umieralności wśród kobiet). Niestety, odsetek kobiet wykonujących jakiekolwiek badania diagnostyczne w kierunku tej choroby jest wciąż bardzo niski.

Wczesne rozpoznanie choroby pozwala zmniejszyć umieralność, dlatego tak ważną rolę odgrywają działania z zakresu profilaktyki.

 

rozwiń »

WRĘCZENIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Zamku w Gutowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Zamku w Gutowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W uroczystości uczestniczyła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Nr 1 i Nr 2  z Poznania oraz Rawicza.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest formą  nagrodzenia uczniów za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz promowanie Jednostki.

Wręczając stypendia Pani Dyrektor Dorota Kinal pogratulowała wszystkim stypendystom, podkreślając, że są one powodem do ogromnej satysfakcji, ale również motywacją do dalszej nauki. Podkreśliła, że na sukces uczniów składa się wieloletnie doświadczenie szkół prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i społecznych, profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna oraz bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna. Z naszej Jednostki stypendium otrzymało 18 uczniów.

Organizatorem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwiń »

X TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH

W dniach od 7 do 9 czerwca 2018 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie rozgrywany był X Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, który jednocześnie był XIV Memoriałem im. Romana

W dniach od 7 do 9 czerwca 2018 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie rozgrywany był X Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, który jednocześnie był XIV Memoriałem im. Romana Paryska, byłego dyrektora Ośrodka.

Podczas trzydniowej rywalizacji piłkarskiej w grodzie Lecha można było zobaczyć w akcji młodzież niepełnosprawną intelektualnie reprezentująca Ośrodki i Zespoły Szkół Specjalnych z następujących miast: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Kazimierza Wielka,Lublin, Lubsko, Toruń, Hrubieszów, Karnowo, Oświęcim, Pyrzyce, Rzeszów, Świętochłowice, Warszawa, Żagań i Gniezno. Ogółem  w rozgrywkach wzięło udział 170 uczestników.

W piątek 8 czerwca uczniowie naszej szkoły, kierunku Technik masażysta semestr II wykonywali dla uczestników zabiegi odnowy biologicznej. Przyszli masażyści wykonywali masaż sportowy i udzielali instruktażu jak zregenerować organizm po intensywnym wysiłku fizycznym i w jaki sposób przygotować się do kolejnych meczów. Zabiegi masażu sportowego cieszyły się dużym zainteresowaniem.

rozwiń »

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO MUZEUM FARMACJI WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W POZNANIU

25 maja 2018r.  odbyła się jednodniowa wycieczka dydaktyczna do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie kierunku technik farmaceutyczny I iII roku. Muzeum zorganizowane zostało z inicjatywy S

25 maja 2018r.  odbyła się jednodniowa wycieczka dydaktyczna do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie kierunku technik farmaceutyczny I iII roku. Muzeum zorganizowane zostało z inicjatywy Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a swoją działalność rozpoczęło w czerwcu 1989 roku.Eksponaty muzealne pochodzą z darowizn i depozytów od wielkopolskich farmaceutów i ich spadkobierców oraz z Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a także w niewielkiej części z zakupów. W 1999 roku zbiory przejęła Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Oficjalne otwarcie Muzeum, po licznych pracach adaptacyjnych nastąpiło w styczniu  2000 roku.

Podczas zwiedzania Muzeum uczniowie zapoznali się z eksponatami prezentowanymi w zabytkowej izbie dyspensacyjnej z przełomu XIX/XX wieku, przeniesionej z Miłosławia koło Wrześni.W eksponowanych zbiorach przedstawionych jest szereg naczyń aptecznych z drewna, szkła białego i kolorowego, kamionki oraz porcelany. W Muzeum udało się zgromadzić  również  liczne moździerze żeliwne, w tym również pochodzące z XIX/XX wieku, sprzęt laboratoryjny i utensylia apteczne. Najstarsze zbiory pochodzą z końca XVII stulecia. Zachwycający jest fachowy księgozbiór, liczący 1200 woluminów, w tym również kilka starodruków jak też zabytkowych mebli. Zapoznającsię z historią  farmacji   uczniowie mieli  doskonałą okazję porównania przeszłości, z tym co teraz oraz uświadomienia sobie dzisiejszego znaczenia zawodu.

rozwiń »

XII REGIONALNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA SENIORÓW ,,SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE”

W dniu 23 maja 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się XII Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla Seniorów ,,Sport receptą na zdrowie” zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W imprezie udział wzięło

W dniu 23 maja 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się XII Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla Seniorów ,,Sport receptą na zdrowie” zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W imprezie udział wzięło 340 uczestników z Gniezna, Kiszkowa, Kłecka, Trzemeszna, Witkowa, Czerniejewa, Zdziechowy

i Modliszewka. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z w/w miejscowości. Uczestnicy zmagali się

w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy o sporcie
i organizacjach samorządowych,  rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut lotką, strzał piłką do mini bramki i wyrzucanie kośćmi.

W przeprowadzeniu konkurencji jak co roku pomagali wolontariusze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

rozwiń »

JAK WALCZYĆ Z OTYŁOŚCIĄ?

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Otyłością, który  obchodzony jest 22maja, Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, wspólnie z partnerami Powiatowego Forum Zdrowia, którego przedstawicielem  od kilku lat jest nauczyciel Centrum,od

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Otyłością, który  obchodzony jest 22maja, Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, wspólnie z partnerami Powiatowego Forum Zdrowia, którego przedstawicielem  od kilku lat jest nauczyciel Centrum,odbyła się  konferencja popularnonaukowa nt. otyłości. Styl życia we współczesnym świecie oraz czynniki zewnętrzne powodują, że społeczeństwo coraz częściej narażone jest na niekorzystne zjawiska, które skutkują chorobą. Nieprawidłowe odżywianie, stres, brak aktywności fizycznej to główne czynniki predysponujące do nadwagi i otyłości, a te z kolei zwiększają ryzyko zachorowania.

Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zwiększających wiedzę i świadomość społeczną w profilaktyce tych zagrożeń. Problemy nadwagi i otyłości zaprezentowane podczas konferencji przedstawione zostały w sposób  kompleksowy przez lekarza, psychologa, dietetyka i fizjoterapeutę.

Nauczyciele Centrum  Lucyna Nagórska i Gabriela Giszczyńska-Marciniak zaprezentowały rolę aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości.

rozwiń »

KONKURS „FAUNA I FLORA MÓRZ I OCEANÓW”

W dniu 18 maja 2018r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbył się Międzyszkolny Konkurs Indywidualne Stylizacje Paznokci pod hasłem: „Fauna i Flora Mórz i Oceanów”. W Konkursie wzięli udział uczniow

W dniu 18 maja 2018r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Koninie odbył się Międzyszkolny Konkurs Indywidualne Stylizacje Paznokci pod hasłem: „Fauna i Flora Mórz i Oceanów”.

W Konkursie wzięli udział uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i zaprezentowaniu stylizacji na naturalnych paznokciach obu dłoni modelki (wcześniej przygotowanych zgodnie z regulaminem konkursu)
z wykorzystaniem bazy hybrydowej zgodnie z tematem głównym konkursu. Przebieg prac
i gotowe stylizacje oceniało jury składające się z nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie. Dominującą kolorystyką były odcienie błękitu i koloru morskiego. Na paznokciach pojawiły się motywy ozdobione muszelkami, wodorostami, piaskiem, syrena, rozgwiazda, kraby, koniki morskie. Autorki stylizacji wykazały się ogromną kreatywnością, powstały „prawdziwe arcydzieła”.

I miejsce Weronika Bogacz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

II miejsce Elżbieta Juskowiak Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

III miejsce Agata Stachowiak Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Fundatorami nagród dla laureatów konkursu i wszystkich uczestników był Urząd Marszałkowski i Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Konkursowi towarzyszyła prezentacja produktów kosmetycznych różnych firm.

 

rozwiń »

WYKRYWANIE WAD POSTAWY

W dniu 17 maja 2018 roku uczniowie wydziału technik masażysta w ramach „Programu profilaktycznego z zakresu wykrywania wad postawy”, przeprowadzili badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy, u dzieci  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawc

W dniu 17 maja 2018 roku uczniowie wydziału technik masażysta w ramach „Programu profilaktycznego z zakresu wykrywania wad postawy”, przeprowadzili badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy, u dzieci  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie. Przebadano 25 uczniów.

 

Celem badania było:

-  kształtowanie świadomości prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i rodziców

-  promowanie aktywnego stylu życia

-  akcentowanie problemu społecznego

Program obejmował dwa etapy:

-  badania oglądowe, zebranie i analiza wyników badań, przekazanie informacji zwrotnej rodzicom
z zaleceniem obserwacji dziecka, a w uzasadnionych przypadkach konsultacji lekarskiej

-  edukację rodziców w zakresie prawidłowej postawy, przyczyn powstawania wad postawy oraz działań w zakresie  profilaktyki wad postawy

 

rozwiń »

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA – „SOLANKI” UZDROWISKO INOWROCŁAW

W dniu 15 maja 2018r. uczniowie kierunku Technik masażysta uczestniczyli w wyciecze dydaktycznej do „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław. Uzdrowisko funkcjonuje od 1875 roku. Jako jedno z trzech w Polsce (obok Ciechocinka i Wieliczki) posiada dodatkową at

W dniu 15 maja 2018r. uczniowie kierunku Technik masażysta uczestniczyli w wyciecze dydaktycznej do „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław. Uzdrowisko funkcjonuje od 1875 roku. Jako jedno z trzech w Polsce (obok Ciechocinka i Wieliczki) posiada dodatkową atrakcję – tężnię solankową, naturalne inhalatorium wytwarzające mikroklimat wykorzystywany w profilaktyce
i leczeniu wielu schorzeń. Uzdrowisko oferuje pełną gamę zabiegów z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, ciepłolecznictwa, krioterapii, kinezyterapii i balneoterapii, wykonywane
z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych – solanki i borowiny.

Uczniowie zapoznali się z ofertą sanatorium dla: pacjentów kardiologicznych (po zawale mięśnia sercowego, z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, po operacjach serca, zastawek
i dużych naczyń), pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (po urazach stawów i kości, rehabilitacja po protezoplastyce, zwyrodnienia stawów i kości, osteoporoza, rehabilitacja po mastektomii, rehabilitacja osób niepełnosprawnych), pacjentów neurologicznych (po przebytym udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, rwą kulszową, zwyrodnieniem kręgosłupa), ze schorzeniami reumatycznymi (reumatoidalne zapalenie stawów – GPP).

rozwiń »

AKCJA ,,GÓRA GROSZA”

Już po raz osiemnasty Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowało akcję „Góra Grosza”.Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie  programów, które pozwo

Już po raz osiemnasty Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowało akcję „Góra Grosza”.Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie  programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy. Udało nam się zebrać 177,85zł.

Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.

rozwiń »

KONCERT IMIENINOWY DLA PRYMASÓW POLSKI

Tradycją  Centrum stało się organizowanie Koncertów Imieninowych dedykowanych Prymasom Polski Seniorom Jego Ekscelencji abp. Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu i Jego Ekscelencji abp. Józefowi Kowalczykowi.Tegoroczny Koncert odbył się 9 kwietnia.Swoją o

Tradycją  Centrum stało się organizowanie Koncertów Imieninowych dedykowanych Prymasom Polski Seniorom Jego Ekscelencji abp. Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu i Jego Ekscelencji abp. Józefowi Kowalczykowi.Tegoroczny Koncert odbył się 9 kwietnia.Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Alicja Kobus – Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ks.Kanonik Jan Kasprowicz –proboszcz Bazyliki Archikatedralnej w Gnieźnie. W imieniu organizatorów dostojnych solenizantów i szacownych gości powitali Zofia Gąsiorek i Rafał Stańczak Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Gnieźnie.Muzyczną oprawę zapewnili młodzi wirtuozi szkoły muzycznej i seniorzy z zespołu „Retro”. W związku z tym, że był to Koncert Imieninowy, nie mogło zatem  zabraknąć życzeń. Solenizanci usłyszeli wiele ciepłych słów, wśród których dominowały: zdrowie, radość, życzliwość oraz Błogosławieństwo Boże. Po złożonych życzeniach  Szanownym Solenizantom zaśpiewano wspólnie STO LAT!

rozwiń »

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest „Zdrowie dla wszystkich”– wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat dzia

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest „Zdrowie dla wszystkich”– wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat działalności  WHO.

W ramach Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole został przeprowadzony konkurs wiedzy
o zdrowiu psychicznym, fizycznym i somatycznym w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich kierunków kształcenia. Uczniowie w zespołach klasowych rozwiązywali przygotowaną przez nauczycieli krzyżówkę składającą się z  40 haseł. Zwycięzcą konkursu został zespół klasowy, który rozwiązał największą liczbę haseł, w najkrótszym czasie – Technik farmaceutyczny IV semestr. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości w zakresie powszechnej opieki zdrowotnej w rozumieniu lokalnym, globalnym oraz odpowiedzialności za zdrowie własne
i innych osób.

rozwiń »

KIERMASZ WIELKANOCNY

W dniach 26-28 marca 2018 roku na terenie szkoły odbywał się Kiermasz Wielkanocny. Na kiermaszu prezentowane były prace wykonane przez uczniów kierunku Terapeuta zajęciowy. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy: jaja wielkanocne zdobione technikami:

W dniach 26-28 marca 2018 roku na terenie szkoły odbywał się Kiermasz Wielkanocny.
Na kiermaszu prezentowane były prace wykonane przez uczniów kierunku Terapeuta zajęciowy. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy:

 • jaja wielkanocne zdobione technikami: koralikową, serwetkową, krakle, postarzania cukrem, z wykorzystaniem papieru ryżowego, z elementami domalowywania
 • segregatory zdobione technikami: postarzanie świecą, cukrem, pasty antyczne
 • ozdobne puzderka z wykorzystaniem technik: easy painting, szablonów, past antycznych, bejcy postarzającej
 • madonny wykonane techniką transferu i złota w płatkach
 • stroiki z  wykorzystaniem naturalnych materiałów: gryszpan, brzoza, dereń biały
rozwiń »

XXII TARGI EDUKACYJNE

W dniach 23-25 marca 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XXII Targi Edukacyjne. Hasłem przewodnim Targów było „Zdrowie przez edukację”. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

W dniach 23-25 marca 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XXII Targi Edukacyjne. Hasłem przewodnim Targów było „Zdrowie przez edukację”.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie podczas Targów reprezentowali uczniowie kierunku  Terapeuta Zajęciowy. Przez trzy dni prowadziliśmy warsztaty z zakresu  zdobienia jaj wielkanocnych technikami: koralikową, serwetkową, easy painting. Zajęcia warsztatowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób zwiedzających. Warsztatom towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez naszych uczniów
w trakcie zajęć w pracowniach – między innymi segregatory, szkatułki, skrzyneczki, madonny, ceramika.

Nasza oferta skierowana była do młodzieży szkól średnich stającej przed trudnym wyborem dalszej drogi własnego rozwoju  oraz ich rodziców.

 

rozwiń »

KONKURS „MASAŻ DROGOWSKAZEM DO ZDROWIA”

W dniu 23 marca 2018 roku w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy i umiejętności z zakresu masażu. Konkurs odbywał się pod hasłem „Masaż drogowskazem do zdrowia”.

W dniu 23 marca 2018 roku w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy i umiejętności z zakresu masażu. Konkurs odbywał się pod hasłem „Masaż drogowskazem do zdrowia”. W konkursie brali udział przedstawiciele Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie, Nr 1 w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim oraz uczniowie Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu i Toruniu

Konkurs składał się z dwóch części: części teoretycznej, w której uczestnicy rozwiązywali test oraz części praktycznej, do której zakwalifikowano trzech uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów z części teoretycznej

Laureatami konkursu zostali:

ü   I MIEJSCE Anna Krawczyk - uczennica Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

ü  II MIEJSCE – Dominik Sędziak, uczeń Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

ü  III MIEJSCE – Paulina Komorowska, uczennica Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Uczniowie naszej szkoły zajęli IV i V miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci nagrody rzeczowe

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr n. med. Pawła Piątkowskiego „Zapalenie rozścięgna podeszwowego, a ostroga piętowa – postępowanie masażysty i fizjoterapeuty”

Spotkanie było również okazją do poznania nowych wymiarów rehabilitacji i diagnostyki w neurologii. Uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli w prezentacji rehabilitacji pacjenta z wykorzystaniem egzoszkieletu, przeznaczonego do reedukacji chodu

rozwiń »

WIOSENNE FANABERIE HIP HOP

17 marca 2018r. odbyła się 13 edycja Turnieju Tańca Wiosenne Fanaberie HIP HOP. Turniej odbył się w następujących kategoriach: solo, duety, mini formacje, formacje lat 31 plus. Celem zawodów było wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach t

17 marca 2018r. odbyła się 13 edycja Turnieju Tańca Wiosenne Fanaberie HIP HOP. Turniej odbył się w następujących kategoriach: solo, duety, mini formacje, formacje lat 31 plus.

Celem zawodów było wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych, konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, popularyzacja tańca nowoczesnego.

Podczas zmagań turniejowych kolejny rok z rzędu opiekę medyczną zabezpieczali uczniowie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wraz z nauczycielami.

Dodać należy, że współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury trwa od kilku lat ku obopólnemu zadowoleniu.

 

rozwiń »

„RAZEM SPRAWNIEJ”

W dniu 14 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w Spotkaniu Przedmiotowo – Metodycznym „Razem Sprawniej” , którego organizatorem było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Wśród tematów Spotkania znalazły się z

W dniu 14 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w Spotkaniu Przedmiotowo – Metodycznym „Razem Sprawniej” , którego organizatorem było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.

Wśród tematów Spotkania znalazły się zagadnienia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób słabowidzących i niewidomych, metody terapii dzieci i osób dorosłych słabosłyszących i niesłyszących, nowoczesne metody terapii dysfunkcji mózgu, przedstawiono również rolę personelu opiekuńczego w adaptacji i aktywizacji osób z różnego rodzaju deficytami.

W Spotkaniu wystąpił zespół wokalny z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce oraz zespół „Zielone ogórki”, który tworzą uczniowie szkoły im. Jana Pawła II w Rawiczu. Występy obydwu zespołów zostały przyjęte gromkimi brawami.

W trakcie Spotkania ogłoszono również wyniku konkursu plastycznego/plakatowego pod nazwą „Razem Sprawniej” zorganizowanego przez WSCKZiU w Rawiczu. Konkurs skierowany był do uczniów/słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Rawickiego. Celem konkursu była integracja i kształtowanie tolerancji we współczesnym społeczeństwie oraz przedstawienie relacji pomiędzy osobami sprawnymi, a niepełnosprawnymi. Na konkurs wpłynęło 37 plakatów, które zostały zaprezentowane uczestnikom w formie wystawy.

Laureatami konkursu zostali:

ü  I MIEJSCE – Sandra Kijanowska z WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu oraz Marta Kaźmierczak z WSCKZiU w Rawiczu

ü  II MIEJSCE – Zuzanna Fetera z LO w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

ü  III MIEJSCE – Roma Boduszek z WSCKZiU w Gnieźnie

Wręczono również dziewięć wyróżnień – wśród wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły – Magdalena Figaj

 

Wszystkich laureatów i uczestników konkursu plakatowego uhonorowano okolicznościowymi dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki), Urząd miasta i Gminy Rawicz oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

rozwiń »

SPOTKANIE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE

W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Terapeuta zajęciowy. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nowe techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z

W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Terapeuta zajęciowy. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nowe techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z podopiecznym”. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim. Nr i i Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu.

Na wstępie Spotkania Pani Halina Ciążyńska przedstawiła historię kierunku Terapeuta zajęciowy w naszej szkole, zmiany jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich 20 lat w postrzeganiu roli terapii zajęciowej
w procesie rehabilitacji oraz miejsca zatrudnienia terapeutów zajęciowych.

Scharakteryzowała najczęściej stosowane techniki pracy terapeutów zajęciowych:

 •   makrama, tkactwo,gobelin
 •  hafty ludowe (kurpiowski, kaszubski, łowicki); szczególną uwagę przywiązała do promocji haftu regionalnego – snutki wielkopolskiej znanej bardziej pod nazwą snutki golińskiej
 • haft: krzyżykowy, matematyczny, płaski, Richelieu
 • witraż Tiffaniego
 • papierowa wiklina
 • techniki decoupage

Druga część Spotkania to Konkurs odbywający się pod hasłem „Wykorzystywanie nowych technik terapii zajęciowej w usprawnianiu i organizacji czasu wolnego podopiecznych”. Konkurs skierowany był do uczniów Centrów w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Nr 1 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie.

W trakcie Konkursu uczestnicy wykonywali prace w jednej z wylosowanych przez siebie technik:

 • pergaminowej (wzór snutki wielkopolskiej)
 • transferu (madonna na desce)
 • easy painting (jajko wielkanocne)

Każda z wyżej wymienionych technik jest wykorzystywana na co dzień w pracy terapeuty zajęciowego, który dostosowuje je do możliwości i zainteresowań podopiecznego.

Prace były oceniane przez Komisję złożoną ze specjalistów w zakresie terapii zajęciowej. W ocenie Komisji konkursowej powstały „małe arcydzieła”. Podkreślić należy, że część uczestników Konkursu wykonywała prace w danej technice po raz pierwszy.

Nagrodzono w każdej kategorii po 3 prace – laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Gnieźnie oraz Alba Thyment Sp. z o.o. w Suchym Lesie.

Pozostali  uczestnicy Konkursu  otrzymali upominki i okolicznościowe dyplomy. Wykonane przez uczestników Konkursu prace stały się ich własnością.

Każda ze szkół otrzymała komplet materiałów dydaktycznych do wykorzystania w Pracowni terapii zajęciowej („Wzory haftu kociewskiego”, „Wielkopolski haft snutkowy”, „Wzory pism do nauki wykonywania na mapach i rysunkach technicznych”, „Pismo techniczne zwykłe i pochyłe”).

Spotkaniu Przedmiotowo-Metodycznemu towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez uczniów kierunku Terapeuta zajęciowy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie na przestrzeni 20 lat.

Podziwiać mogliśmy prace:

 • kartki okolicznościowe wykonane techniką: haftu krzyżykowego, z wykorzystaniem modeliny, haftu matematycznego, papieroplastyki, szablonu, techniki pergaminowej, z wykorzystaniem farb transparentnych na folii i kolażu
 • kartki bożonarodzeniowe wykonane techniką: quilingu, techniką koralikową, haftu matematycznego, haftu krzyżykowego, papieroplastyki
 • jajka wielkanocne wykonane techniką: z wykorzystaniem mas plastycznych, konturówek zdobniczych, wełny czesankowej filcowanej na sucho, patchworku na styropianie, postarzanie świecą, krakle, papieroplastyką, techniką koralikową
 • bombki bożonarodzeniowe wykonane techniką: szydełkowa, koralikową, z użyciem papieru ryżowego, past postarzających, easy painting, papieroplastyki
 • biżuterię: technika sutaszu, biżuteria koralikowa, własne kompozycje na druciku stalowym
 • witraż (miska, anioły wykonane techniką Tiffaniego)
 • papierowa wiklina
 • decoupage: szkatułki, segregatory, puzderka, wieszaki, skrzyneczki, taborecik, krzesła
 • haft: krzyżykowy, płaski, Richelieu, mereżka, angielski, ścieg sznureczkowy, łączenie techniki haftu i szydełka
 • frywolitka: serwetki, przywieszki ozdobne, broszki, obroże, kolczyki
 • mozaika z wykorzystaniem szkła witrażowego: szkatułka, kwietnik

 

Laureaci Konkursu:

Technika pergaminowa:

 • I miejsce - Aleksandra Konieczna, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu
 • II miejsce – Jagoda Sikorzyńska, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie
 • III miejsce – Joanna Kapała, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rawiczu

 

Technika transferu:

 • I miejsce – Eliza Ostrowska, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie
 • II Miejsce – Beata Czech, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie
 • III miejsce – Oliwia Łabuda, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

 

Technika easy painting::

 • I miejsce – Anna Stefaniak, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Koninie
 • II Miejsce – Marta Kaźmierczak, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rawiczu
 • III miejsce – Kamil Biskup, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
rozwiń »

WRĘCZENIE STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE

W dniu 2 lutego 2018r. w murach Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Stypendium wręczono 151 uczniom

W dniu 2 lutego 2018r. w murach Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Stypendium wręczono 151 uczniom.

W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wspólnie z Departamentem Edukacji i Nauki była inicjatorem przyznawania tych stypendiów, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Nr 1 i Nr 2  Poznania, Rawicza i Złotowa.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest formą nagradzania uczniów za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz promowanie szkoły. Od wielu lat przyznawane są również stypendia naukowe i socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z całego  województwa wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego na ten cel przeznacza kwotę 1,7 miliona złotych.

Wręczając stypendia Pani Marzena Wodzińska pogratulowała w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego wszystkim stypendystom, podkreślając, że otrzymane stypendia są powodem do ogromnej satysfakcji, ale również motywacją do dalszej nauki. Pani Marszałek podkreśliła również, że na sukces uczniów składa się wieloletnie doświadczenie szkół kształcących w zawodach medycznych i społecznych, doskonale przygotowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza dydaktyczna. Z naszej szkoły stypendia otrzymało 11 uczniów.

Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów podsumowano  również Konkurs Fotograficzny

W centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie” zorganizowany przezDepartament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na konkurs wpłynęło 20 prac. Miejsce I zdobyła praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie pt. „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie” autorstwa Pauli Misun, II miejsce praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu pt. „Jak dobrze, że jesteś” autorstwa Aleksandry Mazurkiewicz, III miejsce praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu pt. „Z protezą można pisać” autorstwa Igi Wawrzynkiewicz.

rozwiń »

XXVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 14 stycznia 2018r. odbył się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał odbywał się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla szpitalnych oddział

W dniu 14 stycznia 2018r. odbył się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał odbywał się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla szpitalnych oddziałów neonatologicznych.

W dniach 9-12 stycznia 2018r. wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z naszej szkoły przeprowadziły zbiórkę pieniędzy. Zebrano kwotę  546,21, która została przekazana na konto WOŚP.

W dniu Finału w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się pokaz zumby (tańca przy energicznych rytmach). Cieszyć może fakt, że trwająca ćwierć wieku akcja jednoczy Polaków, łączy pokolenia wolontariuszy, ma aspekt pedagogiczny i wychowawczy.

rozwiń »

„NOWOWIEJSKI NA JAZZOWO”

W dniu 18 listopada 2017r. w Auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się koncert „Nowowiejski na jazzowo”. Był to koncert finałowy projektu „Nowowiejski na propsie” przygotowany przez Zespół P

W dniu 18 listopada 2017r. w Auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się koncert „Nowowiejski na jazzowo”.

Był to koncert finałowy projektu „Nowowiejski na propsie” przygotowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawcą koncertu był Zespół Retro Jazz Quartet w składzie: Katarzyna Stroińska-Sierant (fortepian, aranżacje), Jarosław Wachowiak (saksofon), Zbigniew Wrombel (kontrabas), Waldemar Franczyk (perkusja).

Zespół wykonał improwizacje jazzowe na podstawie tematów dzieł Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Władysława Szpilmana, Krzysztofa Komedy, Witolda Lutosławskiego.

Przygotowany program spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczestników koncertu.

rozwiń »

SZLACHETNA PACZKA

Szlachetna Paczka to przedsięwzięcie, które zrodziło się z inicjatywy ks. Jacka Stryczka, prezesa Stowarzyszenia WIOSNA. To akcja, która ma polegać na „mądrej pomocy” – potrzebująca rodzina ma otrzymać wsparcie stanowiące impuls do

Szlachetna Paczka to przedsięwzięcie, które zrodziło się z inicjatywy ks. Jacka Stryczka, prezesa Stowarzyszenia WIOSNA. To akcja, która ma polegać na „mądrej pomocy” – potrzebująca rodzina ma otrzymać wsparcie stanowiące impuls do zmiany swojej sytuacji.

Jak co roku Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie włączyło się w Ogólnopolską Akcję Szlachetna Paczka. Zebraliśmy fundusze, które przeznaczyliśmy na pomoc dla dwóch rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Wolontariusze Centrum przygotowali paczki będące odpowiedzią na konkretne potrzeby tych rodzin. Paczki zostały wręczone rodzinom przez wolontariuszy przed Świętami Bożego Narodzenia.

rozwiń »

PAŹDZIERNIK 2017 MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

Październik został ogłoszony „Miesiącem Dobroci dla Zwierząt”. Jest to czas, w którym staramy się pamiętać o potrzebach i problemach zwierząt. Z inicjatywy opiekunów Szkolnego Koła PCK zorganizowano na terenie szkoły zbiórkę przedmiotów niezbędnych d

        Październik został ogłoszony „Miesiącem Dobroci dla Zwierząt”. Jest to czas, w którym staramy się pamiętać o potrzebach i problemach zwierząt. Z inicjatywy opiekunów Szkolnego Koła PCK zorganizowano na terenie szkoły zbiórkę przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania  Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie przy ulicy Kawiary (koce, ręczniki, śpiwory, legowiska, smycze, obroże, miski, suchą i mokrą karmę dla psów i kotów).

Przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki finansowe dodatkowo zakupiono 116 kg suchej karmy. 

rozwiń »

PAŹDZIERNIK –MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI 2017

„Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach”                                                                                                                F. Dostojewski    
Rak piersi zaliczany jest do najczęściej występujących schorzeń no

„Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach”

                                                                F. Dostojewski

 

       Rak piersi zaliczany jest do najczęściej występujących schorzeń nowotworowych we współczesnym świecie. Stąd nieustanna konieczność prowadzenia akcji profilaktycznych mających na celu uświadamianie  kobietom  jak istotne jest  jego wczesne wykrycie, a dzięki temu możliwość całkowitego wyleczenia. W tym roku po raz kolejny młodzież naszej szkoły wspólnie z nauczycielami i Gnieźnieńskimi Amazonkami uczestniczyła w „Marszu Różowej Wstążki”. Przemarsz ulicami miasta ,barwny korowód z różowymi balonami i słonecznikami ,  hasła umieszczone na transparentach „ Daj sobie szansę ,”  „Badaj piersi’’ „Bądź świadoma , zrób mammografię’’, są  symbolem kampanii wspierającej walkę z rakiem jak również mają zachęcać kobiety do podejmowania badań.  To  doskonała forma edukacji społecznej w zakresie wiedzy o zdrowiu i podnoszeniu odpowiedzialności za jakość naszego życia. Po uroczystym przemarszu ulicami miasta w auli naszej szkoły w obecności uczestników odbyły się  wykłady na temat; „Bóle kręgosłupa u kobiet po mastektomii ‘’ oraz „Wykorzystanie terapii zajęciowej u  kobiet po mastektomii ‘’,zaprezentowane przez nauczycieli Szkoły. Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek z naszą placówką i poruszane istotne społecznie problemy, zaowocowały propozycją  stworzenia cyklicznych zajęć  terapeutycznych dla Amazonek .

 

 

rozwiń »

SENIORALIA 2017

Już po raz drugi w Gnieźnie odbyły się Senioralia - Święto gnieźnieńskich seniorów. Impreza ta, organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przez Miejską Radę Seniorów i Miasto Gniezno. Uroczystość połączona jest z obchodzonym w

Już po raz drugi w Gnieźnie odbyły się Senioralia - Święto gnieźnieńskich seniorów. Impreza ta, organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przez Miejską Radę Seniorów i Miasto Gniezno. Uroczystość połączona jest z obchodzonym w dniu 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Święto to ma na celu, przede wszystkim, zintegrowanie środowiska, przełamanie stereotypów dotyczących osób starszych, tak często z różnych względów wycofanych z aktywności kulturalnej i społecznej. Święto gnieźnieńskich seniorów, to również uświadamianie społeczeństwu jakie bariery wiekowe, sprawnościowe czy zdrowotne napotykają starsze osoby we współczesnym świecie, a także z jakimi problemami  borykają się na co dzień.

Po uroczystej i barwnej paradzie i odebraniu kluczy do bram miasta Gniezna seniorzy zaprezentowali swoją działalność artystyczną.

Po prezentacji różnych zespołów odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dotyczący zasad postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia,  typowych dla osób w starszym wieku.

W czasie trwania imprezy Seniorzy mieli również możliwość   wykonania pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Działania medyczne zostały przygotowane przez młodzież z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Pokaz i badania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

rozwiń »

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych młodzież z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przygotowała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej życzenia oraz słodki poczęstunek połączony z programem

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych młodzież z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przygotowała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej życzenia oraz słodki poczęstunek połączony z programem artystycznym. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również pracownicy placówki.

Wspólne spotkania osób w różnym wieku mają na celu łączenie pokoleń i są okazją do kształtowania wśród młodzieży właściwych postaw i zachowań empatycznych.

Uroczystość przebiegała w pełnej radości atmosferze i obopólnym zadowoleniu. Dowodzi to, że czas poświęcony drugiemu, często osamotnionemu człowiekowi jest istotnym elementem codziennej ludzkiej egzystencji.

rozwiń »

XXI REGIONALNA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 7 października 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się XXI Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Mło

XXI Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

    W dniu 7 października 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się XXI Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa. Celem olimpiady była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, integracja środowiskowa oraz wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego.W turnieju wzięło udział 215 uczestników, którzy zmagali się w różnych konkurencjach sportowych. Obsłudze sędziowskiej konkurencji prowadzonej przez pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnieźnie towarzyszyła pomoc wolontariuszy z naszej szkoły. Olimpiada przebiegała w bardzo miłej atmosferze, pełnej sportowych rywalizacji.

rozwiń »

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA Z BLISKA I Z DALEKA

Od 25 września 2017r. do końca października 2017r. w holu głównym Internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie można podziwiać najnowszą wystawę fotografi

 

 

Od 25 września 2017r. do końca października 2017r. w holu głównym Internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie można podziwiać najnowszą wystawę fotograficzną Pawła Kostusiaka, która została zatytułowana
Z bliska i z daleka. Na otwartej ekspozycji można obejrzeć fotografie wnętrz pałaców wielkopolskich i domków lednickich, które wchodzą w skład Małego Skansenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Drugą część wystawy stanowią owoce i warzywa – zdjęcia wykonane w świetle naturalnym, które miały stanowić materiał do kalendarza oraz kilka portretów.

Autor zdjęć Pan Paweł Kostusiak obchodzi w tym roku 50-lecie pracy jako fotograf. W naszej Jednostce swoje prace wystawia już po raz czwarty.

 

rozwiń »

POWIATOWE FORUM ZDROWIA

W dniu 26 września 2017r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia. Szkołę reprezentowała Pani Gabriela Giszczyńska-Marciniak kierownik szkolenia praktycznego. Spotkania mają charak

 

W dniu 26 września 2017r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia. Szkołę reprezentowała Pani Gabriela Giszczyńska-Marciniak kierownik szkolenia praktycznego.

Spotkania mają charakter cykliczny, są miejscem dyskusji,  wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie ochrony zdrowia. Stanowią okazję do diagnozowania potrzeb  instytucji/podmiotów świadczących usługi zdrowotne w tym obszarze. Tematyka prezentowanych zagadnień jest różnorodna, obejmuje między innymi realizację programu polityki zdrowotnej, dostępność usług w pielęgniarskiej opiece paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, szczepień.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom działań systemowych jakie należy podjąć, aby realnie  zwiększyła się liczba pielęgniarek i położnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Pani Gabriela Giszczyńska-Marciniak przedstawiła referat Program kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb ochrony zdrowia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

 

rozwiń »

"ŁĄCZY NAS POLSKA"

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego od trzech lat realizowany jest program „Łączy nas Polska”. 

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego od trzech lat realizowany jest program „Łączy nas Polska”. Na zaproszenie Samorządu w dniach od 2 do 9 lipca przebywała na terenie naszej Jednostki grupa 45 osób, pochodzenia polskiego na stałe zamieszkująca na Białorusi. Goście  z Białorusi poznawali historię i kulturę regionu Wielkopolski.

Zaproszonych gości  powitała  Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wykład  inauguracyjny wygłosił prof. Leszek Wetesko „Jak pierwsi Piastowie budowali Polskę” – wykład o początkach polskości, patriotyzmie i pamięci o własnych korzeniach.

Uroczyste powitanie gości z Białorusi odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Gości powitała Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Andżelika Borys, pracownicy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dzieci i młodzież z Białorusi przebywająca w Ośrodku Żeglarskim w Kiekrzu oraz harcerze Chorągwi Wielkopolskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki. Oprawę muzyczną zapewnił zespół harcerski Wartaki. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem specjalnie na tę okazję przygotowanym tortem

 

            Goście z Białorusi zwiedzali Ostrów Lednicki – wyspę położoną na jeziorze Lednica, na której znajduje się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się tam drewniano – ziemne wały obronne, umocnienia brzegowe, pozostałości rezydencji pałacowej z X wieku, kaplica, zbiór militariów, relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, pozostałości basenów chrzcielnych. Odbyli podróż do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, największego kościoła w Polsce. Zwiedzili Ostrów Tumski, który jest połączony z lądem  mostami Bolesława Chrobrego i Mieszka I oraz biskupa Jordana, z jego najważniejszymi zabytkami : Bazyliką Archikatedralną Piotra i Pawła, Pałacem Arcybiskupim, Kościołem Najświętszej Marii Panny, Psauterią, Akademią Lubrańskiego, Wyższym Seminarium Duchownym. Wielką atrakcją dla zwiedzających było  Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego z salami ekspozycyjnymi prezentującymi historię Polski.  Odbyli spacer po Starym Rynku zapoznając się z jego najważniejszymi zabytkami. W  Muzeum Rogala uczestniczyli w pokazie tradycyjnego sposobu wypieku rogali marcińskich. Zwiedzili Poznańską Palmiarnię, która jest jednym z najstarszych ogrodów w Europie. Podziwiali unikalne zbiory roślin i roślin wodnych, zbiory ryb,  ekspozycję rzeźb i minerałów. Odbyli wycieczkę do Solanek Uzdrowisko Inowrocław – zwiedzili Park Solankowy (bogato zadrzewiony) z tężniami solankowymi, z pijalnią wód oraz palmiarnię z tropikalną roślinnością.

            W auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Henrykiem Józefem  Muszyńskim Prymasem Seniorem, który przedstawił historię Kościoła w Polsce. W spotkaniu z Prymasem Seniorem wzięła również udział grupa dzieci i młodzieży przebywająca w Ośrodku Żeglarskim w Kiekrzu. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń Prymasowi Seniorowi przez uczestników spotkania.

Goście uczestniczyli również w zajęciach  integracyjnych, w warsztatach terapiizajęciowej – warsztaty techniki pergaminowej, papierowej wikliny i bombek wykonywanych technikami decoupage (technika serwetkowa i koralikowa); uczestnicy warsztatów poznawali metodykę poszczególnych technik, a wykonane przez siebie prace – koszyczki, obrazy, bombki otrzymali w prezencie; w warsztatach masażu gdzie  korzystali z zabiegów masażu klasycznego oraz masażu gorącymi kamieniami, muszlami filipińskimi i pałeczkami bambusowymi; w warsztatach muzyczno – tanecznych połączonych z nauką poloneza, ale również tańca współczesnego i tańców latynoskich.

Jednym z punków pobytu był wieczór poezji – swoją twórczość zaprezentowała Pani Stanisława Łowińska, poetka i dziennikarka, organizatorka Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Skierowała do gości z Białorusi specjalnie na tę okazję przygotowany wiersz. Spotkanie zakończyło się wręczeniem gościom tomików wierszy wraz z dedykacjami.

 

rozwiń »

XI FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY DLA SENIORÓW „Sport receptą na zdrowie”

24 maja 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się festyn sportowy dla seniorów z Gniezna i Powiatu. Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

24 maja 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się festyn sportowy dla seniorów z Gniezna i Powiatu. Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W imprezie wzięło udział 260 uczestników, którzy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowych.

Uczestników zawodów aktywnie wspierała grupa wolontariuszy naszej szkoły. Uczniowie angażując się w poszczególne zadania mieli okazję przekonać się, jakie znaczenie dla zdrowia jednostki ma aktywność ruchowa. Jest ona nie tylko wysiłkiem fizycznym, ale również zawierz komponent emocjonalny.

Atmosfera zabawy i rywalizacji dawała przyjemność poznania smaku sukcesu, a czasem goryczy porażki.

Udział w sportowych konkurencjach buduje również postawy prozdrowotne ludzi starszych, ma aspekt terapeutyczny, korekcyjny i rehabilitacyjny.

Troska o sprawność, wydolność i rozumny styl życia jest ważnym elementem edukacyjnym dla młodzieży. Kształtuje też świadomą odpowiedzialność za zdrowie własne, które było hasłem przewodnim festynu.

rozwiń »

Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 23 maja 2017r.  odbył się Finał VII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

W dniu 23 maja 2017r.  odbył się Finał VII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

W meczu finałowym decydującym o kolejności miejsc w Turnieju spotkały się zespoły:
II rok Technik masażysta i II rok Technik farmaceutyczny.

 •  I miejsce                    II rok Technik farmaceutyczny
 •  II miejsce                   I rok Technik masażysta
 •  III miejsce                  II rok Technik masażysta

Zwycięskie drużyny otrzymały medale, dyplomy.

Wybrano również najlepszych zawodników Turnieju:

 • Żaneta Wiśniewska uczennica II roku Technik farmaceutyczny
 • Dawid Grzeczka uczeń II roku Technik masazysta
rozwiń »

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO ZAKŁADY ZIELARSKIEGO „KAWON”

W dniu 18 maja 2017 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Zakładu Zielarskiego „KAWON” w Krajewicach k/Gostynia. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów kierunku Technik Farmaceutyczny z funkcjonowaniem zakładu ...

W dniu 18 maja 2017 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Zakładu Zielarskiego „KAWON” w Krajewicach k/Gostynia. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów kierunku Technik Farmaceutyczny z funkcjonowaniem zakładu produkującego preparaty farmaceutyczne.. uczniowie zapoznali się z przebiegiem procesu wytwarzania leczniczych produktów ziołowych, począwszy od skupu surowców, aż do uzyskania gotowego preparaty farmaceutycznego. Poszerzyli wiedzę na temat systemów jakości: ISO 9001 i 2000, Dobra Praktyka Rolnicza, Dobra Praktyka Wytwarzania Wyrobów Leczniczych (GMP) i HAACP. Poznali metody badania czystości, tożsamości i zawartości surowców oraz produktów leczniczych, a także pogłębili wiedzę na temat działania ziół i ich zastosowania.

Na zakończenie pobytu w KAWONIE w zaciszu ziołowego ogrodu wszyscy uczestnicy mieli okazję skosztować pełnych aromatu i 100% zawartości produktu herbat owocowych i ziołowych.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Arboretum w Kórniku, zapoznając się z różnymi gatunkami roślin zgromadzonych na terenie 3 hektarowego parku. Spacer po Arboretum i obserwacja kwitnących roślin była dobrą lekcją poglądową oraz wspaniałym przeżyciem estetycznym.

To był prawdziwy „FESTIWAL” przyrody będącej w pełni majowego rozkwitu.

rozwiń »

Konkurs: Indywidualne stylizacje „Cztery pory roku”

Dnia 19 maja 2017r. uczestniczyliśmy w przygotowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Konkursie Indywidualne stylizacje „Cztery pory roku”.

Dnia 19 maja 2017r. uczestniczyliśmy w przygotowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Konkursie Indywidualne stylizacje „Cztery pory roku”.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu stylizacji odpowiadającej wybranej porze roku. Ocenie podlegał makijaż, strój, fryzura.

Zmagania konkursowe poprzedzone były przedstawieniem sylwetek Polaków, którzy odnieśli ogromne sukcesy w dziedzinie fryzjerstwa i kosmetologii tj. Maksymiliana Faktorowicza (twórca marki kosmetycznej Max Factor), Heleny Rubinstein (właściciel firmy kosmetycznej i akcesoriów do makijażu) oraz Antoniego Cierplikowskiego (autor fryzur wielu gwiazd światowego kina). Swoją ofertę zaprezentowała  firma AVON.

Odbyła się również prezentacja strojów obowiązujących na spotkanie biznesowe, stroju szkolnego, kreacji   wieczorowej i koktajlowej oraz stroju kosmetyczek.

W konkursie :

 • I miejsce zajęło Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu
 • II miejsce Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
 • III miejsce Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali Dyplomy oraz upominki wręczone przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Panią Dorotę Kinal, Starostę Konińskiego Pana Stanisława Bielika oraz Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Pana Wojciecha Szymczaka.

rozwiń »

XI Ogólnopolska Konferencja „Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”

W dniach 20-22 kwietnia 2017 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się kolejna XI Ogólnopolska Konferencja „Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”.

W dniach 20-22 kwietnia 2017 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się kolejna XI Ogólnopolska Konferencja „Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Piotr Pustelnik – znany himalaista, podróżnik i alpinista „Zdrowie uczestników wyprawy wysokogórskiej w aspekcie zdrowia kierownika wyprawy”.

W ciągu trzech dni odbyły się trzy Panele tematyczne:

Panel I „Masaż w świetle badań naukowych dla potrzeb fizjoterapii, kosmetologii i sportu”

mgr Henryk Pawlak i mgr Sara Jóźwiak zaprezentowali cykl wykładów dotyczących masażu medycznego w terapii neoadiuwentowej w dysfunkcji stawu biodrowego i niewydolności układu oddechowego oraz korelację filogenetyczną jako podstawową zasadę w metodyce masażu medycznego w dysfunkcji aparatu wyprostnego stawu kolanowego.

Swoją wiedzą z uczestnikami konferencji dzielili się wybitni lekarze specjaliści
z neurochirurgii, ortopedii, psychiatrii, stomatologii.

Szczegółowo zaprezentowano między innymi:

 • „Nowotwory narządu ruchu – spojrzenie masażysty i fizjoterapeuty” prof. nadz. dr hab. n.med. Zbigniew Dudkiewicz
 • „Aspekt choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego w procesie usprawniania” dr hab. n.med. Marcin Domżalski
 • „Współczesne możliwości chirurgii kręgosłupa” dr n.med. Piotr Komuński
 • „Mononeuropatie kończyny górnej” dr n. med. Robert Rokicki
 • „Psychiatryczne aspekty dolegliwości bólowych pacjentów” dr n.med. Piotr Wierzbiński
 • „Postawa ciała i jej związek z problemami stomatologicznymi” dr Piotr Pawłowski

Panel II „Jak być lepszym masażystą”

Panel III „Jak być lepszym nauczycielem masażu– doskonalenie metodyki nauczania masażu”

Swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami konferencji dzielili się wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy badań i prac naukowych.

Zaprezentowano metodykę masażu leczniczego i masażu kosmetycznego, między innymi:

 • „Masaż w zespole łokcia tenisisty” mgr Dariusz Fielek
 • „Masaż limfatyczny po usunięciu ślinianki podżuchwowej prawej z uwzględnieniem układów membranowych ciała” mgr Piotr Żerebiec, mgr Andrzej Czapłygin
 • „Wykorzystanie czynnika kriogenicznego w masażu. Przykłady zastosowania masażu lodem w kosmetyce, ortopedii i sporcie” mgr Beata Madej-Dziechciarow,
  mgr Bianka Lis-Jaczak, mgr Jacek Pieczyński, mgr Tomasz Kuczma
rozwiń »

Wystawa fotograficzna „Bo we mnie jest… Inspiracja…” Gnieźnianie w Machinie Czasu

W dniu 18 kwietnia 2017r. w holu głównym Internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zagościła wystawa fotograficzna „Bo we mnie jest… Inspiracja…” Gnieźnianie w Machinie Czasu...

W dniu 18 kwietnia 2017r. w holu głównym Internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zagościła wystawa fotograficzna „Bo we mnie jest… Inspiracja…” Gnieźnianie w Machinie Czasu.  Autorem wystawy jest Pani Teresa Ryczkowska. Jej bohaterami są gnieźnianie i miasto Gniezno. Na fotografiach umieszczono znanych mieszkańców Gniezna w strojach, wnętrzach mieszkalnych, plenerach oraz sytuacjach z początku XX wieku.

Wystawa ta jest dla młodego pokolenia okazją do poznania realiów życia gnieźnian ubiegłego stulecia.

rozwiń »

KONFERENCJA „Depresja – porozmawiajmy o niej”

W dniu 5 kwietnia 2017 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia  odbyła się Konferencja „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie...

W dniu 5 kwietnia 2017 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia  odbyła się Konferencja „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie. Konferencja skierowana była do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu. Głównym celem konferencji było uświadomienie wszystkim jak ważne jest rozmawianie o depresji każdy może na nią zachorować – bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie specjalistycznej pomocy.

W konferencji uczestniczyli między innymi: Małgorzata Cichomska – Szczepaniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego, Artur de Rosier – Zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Elżbieta Gnarowska – Kaczmarek – Zastępca Dyrektora do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Małgorzata Palm – Koordynator terapii zajęciowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Grażyna Bączyk – profesor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, Agnieszka Ulatowska – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, Grażyna Bernaciak – Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Barbara Skulska – Salita – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej, Mariola Sochacka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie, Elżbieta Sobecka – Kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w poznaniu Filia w Gnieźnie, Kamila Szrama – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie, przedstawiciele Zakładu Poprawczego w Trzemesznie i Witkowie, pedagodzy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Miasta i Powiatu ( 250 uczniów)

W programie konferencji znalazły się:

 • Wykład Artura de Rosier na temat depresji. Wykład obejmował  następujące zagadnienia: mity o depresji, epidemiologia depresji, przyczyny i objawy depresji, rodzaje depresji, sposób diagnozowania i leczenia
 • Wystawa prac malarskich wykonanych przez pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Pracowni Terapii przez Sztukę pod kierunkiem prof. Roberta Bartela
 • Wystawa prac wykonanych przez pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Oddziałowych i Przyszpitalnej Pracowni Terapii Zajęciowej
 • Stoisko Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie z nowościami wydawniczymi poświęconymi tematyce depresji
 • Oferta edukacyjna Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie połączona z zajęciami warsztatowymi w Pracowni masażu, Pracowni Terapii zajęciowej, Pracowni umiejętności higienicznych oraz Pracowni farmaceutycznej.
rozwiń »

KONCERT JUBILEUSZOWO – IMIENINOWY

W dniu 21 marca 2017 roku odbył się Uroczysty Koncert dedykowany Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu z okazji 60 – lecia święceń kapłańskich...

W dniu 21 marca 2017 roku odbył się Uroczysty Koncert dedykowany Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu z okazji 60 – lecia święceń kapłańskich, 25 – lecia posługi biskupiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i urodzin oraz Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi  Józefowi Kowalczykowi z okazji 55 – lecia święceń kapłańskich i imienin.

Organizatorem Koncertu było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

W Koncercie uczestniczyli między innymi: Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski, Krystyna Czajka – Doradca Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Michał Powałowski – Wiceprezydent Miasta Gniezna, przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych i kulturalnych mieszkańcy Gniezna.

Pani Beata Tarczyńska wręczyła Jubilatom Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego. Uczestnicy Koncertu na ręce Jubilatów złożyli okolicznościowe adresy i kwiaty.

Uroczystości towarzyszył koncert muzyków i chóru dziecięcego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie oraz zespołu Retro.

rozwiń »

Konferencja „Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości”

W dniu 15 marca 2017r. uczestniczyliśmy w Konferencji „Międzypokoleniowa transmisja wiedzy  i wartości”. Organizatorem Konferencji było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.

W dniu 15 marca 2017r. uczestniczyliśmy w Konferencji „Międzypokoleniowa transmisja wiedzy  i wartości”. Organizatorem Konferencji było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.

W programie Konferencji znalazły się wykłady:

 •  „Senior – relikt przeszłości czy partner? Bariery dla aktywności seniora i inkluzji społecznej: idea deinstytucjonalizacji” zaprezentowany przez dr n. med. Jolantę Twardowską – Rajewską
 • „Młodość -  starość w relacjach pokoleń” przedstawiony przez mgr Teresę Wawro
 • Funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawione przez Prezesa RUTW mgr Bogdanę Niemienko
 • „Kompetencje kluczowe w pracy z osobami starszymi. Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na wiek” – temat przedstawił mgr Marcin Cieśla
 • Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu przedstawiła mgr Władysława Czajkowska

Konferencja zakończyła się występem Młodzieżowego Chóru Kameleon pod batutą Pani Jowity Augustyniak oraz wręczeniem nagród w konkursie fotograficznym „Mosty międzypokoleniowe w obiektywie”.rozwiń »

Ogólnopolski Turniej Tańca „WIOSENNE FANABERIE HIP-HOP”

18 marca 2017r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca WIOSENNE FANABERIE HIP – HOP. Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury.

18 marca 2017r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca WIOSENNE FANABERIE HIP – HOP. Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury.

Uczestnikom sportowych zmagań opiekę medyczną zapewnili uczniowie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

rozwiń »

SPOTKANIE PRZEDMIOTOWO – METODYCZNE „Zabiegi Spa w pracy masażysty”

W dniu 9 marca 2017r. nauczyciele i uczniowie kierunku Technik masażysta naszej Jednostki uczestniczyli w Konferencji „Profilaktyka  kończyn dolnych, przejść przez życie zdrową stopą, fenomen ludzkiej stopy”.

W dniu 9 marca 2017r. nauczyciele i uczniowie kierunku Technik masażysta naszej Jednostki uczestniczyli w Konferencji „Profilaktyka  kończyn dolnych, przejść przez życie zdrową stopą, fenomen ludzkiej stopy”.

Organizatorem Konferencji było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. W programie Konferencji znalazły się tematy z zakresu: fizjologii stopy w aspekcie radiologicznym, charakterystyka budowy skóry stóp, najczęstsze wady wrodzone i schorzenia stóp, propozycje ćwiczeń fizycznych w profilaktyce schorzeń stóp, przedstawiono również typy obuwia sportowego (wykorzystywane w wybranych dyscyplinach), znaczenie higieny stóp w codziennym życiu oraz przyczyny, objawy, preparaty stosowane w grzybicy stóp.

 

rozwiń »

KONFERENCJA „PROFILAKTYKA KOŃCZYN DOLNYCH, PRZEJŚĆ PRZEZ ŻYCIE ZDROWĄ STOPĄ, FENOMEN LUDZKIEJ STOPY”

W dniu 20 stycznia 2017r. odbyło się organizowane przez naszą Jednostką VIII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Technik masażysta.

W dniu 20 stycznia 2017r. odbyło się organizowane przez naszą Jednostką VIII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Technik masażysta. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Metody terapeutyczne wykorzystujące elementy masażu”. Wykład wprowadzający przedstawiła Pani Iwona Siwka z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Spotkanie miało charakter warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli z różnych Centrów. Każdy uczestnik Spotkania miał możliwość udziału w pięciu przygotowanych warsztatach:

 • „Kinesiology taping” – Jacek Pieczyński - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 • „Masaż punktów spustowych” – Magdalena Przewoźnik - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
 • „Kompresoterapia jako jeden z elementów walki z obrzękiem limfatycznym” - Anna Depa, Marek Wolny - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu
 • „Elementy terapii manualnej Dorna z masażem Breussa” – Lucyna Nagórska, Wiesław Zapalski - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • „Terapeutyczne metody leczenia migreny” – Dariusz Fielek - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Jednym z elementów Spotkania była przygotowana dla uczniów loteria. Nagrody ufundowali: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, APTUS Rehabilitacja i Fizykoterapia w Gnieźnie, NZOZ Rehabilitacja Lecznicza w Trzemesznie, Alba Thyment Sp. z o.o.
w Suchym Lesie.

rozwiń »

VIII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne

W dniu 15 stycznia 2017r. odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierane były na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz wyposażenie jednostek zajmujące się opieką seniorów.

W dniu 15 stycznia 2017r. odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierane były na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz wyposażenie jednostek zajmujące się opieką seniorów.

Akcja zbierania pieniędzy trwała w naszej szkole od 11 do 15 stycznia 2017r. Zebraliśmy kwotę 1 045,76 i 5 euro, która została przekazana na konto WOŚP.

rozwiń »

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tradycyjnie jak co roku Centrum włączyło się w Ogólnopolską Akcję Szlachetna Paczka. Zbieraliśmy fundusze przeznaczone na działalność charytatywną. W tym roku zbiórka pieniędzy została wsparta sprzedażą ciasta własnego wypieku.

Tradycyjnie jak co roku Centrum włączyło się w Ogólnopolską Akcję Szlachetna Paczka. Zbieraliśmy fundusze przeznaczone na działalność charytatywną. W tym roku zbiórka pieniędzy została wsparta sprzedażą ciasta własnego wypieku.

Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na przygotowanie paczek dla Pani Beaty, podopiecznej Stowarzyszenia Maki w Gnieźnie i jej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie.

 

rozwiń »

„Szlachetna Paczka”

W dniu 28 listopada 2016r. w auli szkoły odbył się Andrzejkowy Koncert piosenek Anny German w wykonaniu Barbary Zawodnik.

W dniu 28 listopada 2016r. w auli szkoły odbył się Andrzejkowy Koncert piosenek Anny German w wykonaniu Barbary Zawodnik.

Podczas koncertu wykonano największe przeboje Anny German „Tańczące Eurydyki”, „Cyganeria”, „Tango Anawa”, „Zakwitną róże”, „Człowieczy los”, „Jesteś moją miłością”.

Organizatorem koncertu była Miejska Rada Seniorów.                             

rozwiń »

Andrzejkowy Koncert piosenek Anny German

W dniu 18 listopada 2016r. w auli szkoły odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z mieszkańcami Gniezna oraz dziennikarzami. 

W dniu 18 listopada 2016r. w auli szkoły odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z mieszkańcami Gniezna oraz dziennikarzami. Tematem przewodnim spotkania była współczesna demokracja i wyzwania z nią związane. Wystąpienie Prezydenta było wstępem do panelu dyskusyjnego – poruszono tematy sytuacji geopolitycznej, wychowania historycznego, kwestię rozdziału Państwa od  Kościoła, oświaty, polityki społecznej.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Anna Komorowska.

rozwiń »

Wizyta Prezydenta Bronisława Komorowskiego

W dniu 9 listopada 2016r. odbyła się konferencja z okazji 170 rocznicy śmierci  dr Karola Marcinkowskiego Patrona Szkoły. W pamięci Polaków Karol Marcinkowski zapisał się jako wybitny lekarz, społecznik, patriota, uczestnik Powstania Listopadowego.

W dniu 9 listopada 2016r. odbyła się konferencja z okazji 170 rocznicy śmierci  dr Karola Marcinkowskiego Patrona Szkoły. W pamięci Polaków Karol Marcinkowski zapisał się jako wybitny lekarz, społecznik, patriota, uczestnik Powstania Listopadowego. Działał  głównie w Poznaniu i Wielkopolsce, ale jego prace i inicjatywy miały wymiar ogólnopolski. Zainicjował powstanie Bazaru w Poznaniu, który stał się centrum polskiego życia gospodarczego i towarzyskiego. Stanął na czele Towarzystwa Naukowej Pomocy – pierwszej instytucji stypendialnej, dzięki której wykształcenie uzyskało tysiące niezamożnych uczniów i studentów. Był twórcą programu modernizacji struktury społeczeństwa polskiego – stworzenie silnej klasy średniej.

W trakcie uroczystości Święta Patrona Szkoły okolicznościowy  wykład wygłosił dr Włodzimierz Łęcki  – „Karol Marcinkowski – lekarz i społecznik”. Młodzież szkoły przygotowała montaż słowno-muzyczny. Wręczono Medale Pamiątkowe Karola Marcinkowskiego przyznane przez Kapitułę Medalu następującym osobom : Helenie Witt, Marii Macioszek, Barbarze Kafel, Monice Kucerze. Medal Pamiątkowy otrzymała również Karolina Jaskólska uczennica, która zwyciężyła w konkursie wiedzy o życiu i działalności Karola Marcinkowskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z postacią Karola Marcinkowskiego.

 

rozwiń »

Święto Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego

Corocznie 3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Corocznie 3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu się teju grupy społecznej w życie społeczne.

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tym roku ponownie, odpowiadając na apel przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gnieźnie i wychodząc naprzeciw potrzebom klientów tej instytucji, w dniu 2 grudnia 2016r. dokonywali pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, chętnych nie brakowało.

 

rozwiń »

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu 4 października 2016r. odbył się już 10 raz Marsz Różowej Wstążki zorganizowany  przez naszą jednostkę wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Amazonek.

 

W dniu 4 października 2016r. odbył się już 10 raz Marsz Różowej Wstążki zorganizowany  przez naszą jednostkę wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Amazonek. Marsz Różowej Wstążki wyruszył tradycyjnie z Rynku w asyście Klubu Motocykli Zabytkowych by przejść do naszej szkoły.

Przewodnicząca Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Amazonek Pani Krystyna Lubińska-Palicka z rąk zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Czaplickiego otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Wyróżnienie przyznano za działalność społeczną, prowadzenie Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Amazonek oraz realizowanie zadań  z zakresu profilaktyki nowotworowej. Pani Krystyna Lubińska-Palicka przedstawiła działalność Stowarzyszenia na przestrzeni 10 lat.

W trakcie spotkania nauczyciele i młodzież naszej szkoły przedstawili :

- mgr Lucyna Nagórska wykład „Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa”

- mgr Barbara Kafel warsztaty z samobadania piersi (na fantomach do nauki samokontroli piersi)

- mgr Iwona Siwka ćwiczenia usprawniające u kobiet po mastektomii

rozwiń »

WIZYTA LECHA WAŁĘSY W GNIEŹNIE

W dniu 15 września 2016r. w Auli Szkoły odbyło się spotkanie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z mieszkańcami Gniezna.

W dniu 15 września 2016r. w Auli Szkoły odbyło się spotkanie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z mieszkańcami Gniezna.

Spotkanie składało się z dwóch części. W części pierwszej Prezydent przedstawił swoją wizję demokracji w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Część druga przeznaczona była na dyskusję – odpowiadał na pytania kierowane z sali.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

rozwiń »

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 2016

10 października 2016r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych młodzież naszej szkoły (uczniowie kierunku Technik masażysta I rok i Technik farmaceutyczny I rok) zorganizowała spotkanie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej...

10 października 2016r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych młodzież naszej szkoły (uczniowie kierunku Technik masażysta I rok i Technik farmaceutyczny I rok) zorganizowała spotkanie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie.

Podczas słodkiego poczęstunku z domowymi wypiekami prezentowane były okolicznościowe utwory muzyczne i piosenki w wykonaniu utalentowanych uczniów.

Młodzież przygotowała również grę wzorującą się na słynnym teleturnieju Familiada, która okazała się wyśmienitą rozrywką. Nie zabrakło także miłych życzeń.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie po raz kolejny podejmuje działania integracyjne na rzecz osób starszych, jest to stała współpraca z lokalnym środowiskiem.

 

rozwiń »

„ŁĄCZY NAS POLSKA”

W dniach od 3 – 9 lipca 2016r. gościliśmy grupę 50 osobową nauczycieli polskich z Białorusi. Pobyt zorganizowany był na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Łączy nas Polska”.

W dniach od 3 – 9 lipca 2016r. gościliśmy grupę 50 osobową nauczycieli polskich z Białorusi. Pobyt zorganizowany był na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Łączy nas Polska”. Goście z Białorusi poznawali historię i kulturę regionu Wielkopolski.

W programie pobytu znalazły się : wykład profesora Andrzeja Wyrwy „Początki polskiej państwowości i Kościoła     w Polsce”, o korzeniach, patriotyzmie i o tym jak ważna jest pamięć o własnym pochodzeniu i przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom, „Wieczorny spacer po Gnieźnie” - zwiedzanie historycznej części miasta w towarzystwie nauczycieli naszej szkoły, zwiedzanie zabytków Gniezna: Archikatedra Gnieźnieńska, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Archiwum archidiecezjalnego,

spotkanie z Księdzem Prymasem Seniorem Henrykiem Muszyńskim, zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego ( prezentacja multimedialna), wycieczka na Ostrów Lednicki, wyjazd do Lichenia, wycieczka do Kórnika, wizyta w Muzeum Rogala w Poznaniu – poznanie zwyczajów związanych z wypiekiem Rogali Świętomarcińskich, tradycji i gwary wielkopolskiej, wycieczka autokarowa po historycznych i ciekawych architektonicznie  miejscach Poznania: Plac Wolności, Fara, Stary Browar, Plac Trzech Krzyży, Stare ZOO, Centrum Kultury Zamek, gry i zabawy integracyjne  prowadzone przez Nauczycieli konsultantów  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Iwonę Wesołowską i Teresę Radomską, zumba – nauka tańca latynoamerykańskiego
z elementami fitness. Zajęcia prowadzone przez Panią Monikę Dąbek-Gadzińską instruktorkę tańca, masaże: relaksacyjny (świecami, pałeczkami bambusowymi, muszlami).  Zajęcia prowadzone przez Panią Lucynę Nagórską, Panią Iwonę Siwkę, Uczniów kierunku Technik masażysta: Dawida Grzeczkę Darię Meller, Darię Zybałę, terapia zajęciowa – dla gości zorganizowano warsztaty z papierowej wikliny, technik decoupage (technika koralikowa), technik transferu, postarzania i złocenia (do wykonywania ikon). Zajęcia prowadzone przez Panią Marię Sobańską,  

Panią Halinę Ciążyńską i Panią Danutę Węgrzyn, degustacja tradycyjnych polskich ciast, degustacja naturalnych soków owocowych i warzywnych, zajęcia sportowo-rekreacyjne – gra w kręgle, wyjazd do Inowrocławia.

Odbyło się również spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z Panią Marszałek Marzeną Wodzińską oraz wyjazd do Ośrodka w Kiekrzu na wspólne biesiadowanie.

 

rozwiń »

WYCIECZKA DO BUDZYNIA

Dnia 14 czerwca odbyła się wycieczka dydaktyczna do Budzynia, gdzie znajduje się jedna z nielicznych fabryk ceramiki stołowej w Polsce – Manufaktura Chodzieska.

Dnia 14 czerwca odbyła się wycieczka dydaktyczna do Budzynia, gdzie znajduje się jedna z nielicznych fabryk ceramiki stołowej w Polsce – Manufaktura Chodzieska.

Modelarnia, załadunek surowców, młyny kulowe, prasy ślimakowe, zdobienie podszkliwne, automaty formierskie, szkliwienie, wypał biskwitowy, wypał ostry, co się dzieje w temperaturze 1300*C – zapoznanie się z nazewnictwem stosowanym w Manufakturze Chodzieskiej to jeden z etapów realizowanych podczas zwiedzania fabryki.

Na żywo mogłyśmy obserwować niezależny proces produkcyjny, który umożliwił nam poznanie poszczególnych jego etapów od momentu przygotowania masy, z której wyroby powstają do gotowego produktu: ceramiki użytkowej czy reklamowej.

Poznałyśmy sposoby pakowania gotowych produktów: ekologiczne koszyki wiklinowe wypełnione siankiem, opakowania kartonowe, celofan, opakowania kartonowe z okienkiem.

Manufaktura Chodzieska to również miejsce w którym możemy zamówić i zakupić:

 • piece ceramiczne
 • piece do fusingu
 • ceramikę
 • biskwity
 • glinę: białą, szarą, czerwoną

 

Zdobyta podczas wycieczki wiedza i doświadczenie ułatwią uczennicom w przyszłości wyposażyć i zaplanować pracę w pracowni ceramicznej, wykorzystać gotowe produkty biskwitowe do pracy z podopiecznymi w ramach arteterapii.

rozwiń »

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

W dniu 24 maja 2016r. w Auli Królewskiej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Ojca.

W dniu 24 maja 2016r. w Auli Królewskiej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. Organizatorem koncertu było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych.

W Koncercie udział wzięli :

- senator Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Gaweł

- zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego Czesław Kruczek

- reprezentujący Prezydenta Miasta Gniezna Dariusz Pajkert

- Jego Eminencja Ks. Biskup Bogdan Wojtuś

- Ks. Kanonik Kan Kasprowicz

 

Życzenia zebranym złożyli Czesław Kruczek, Paweł Gaweł, Biskup Bogdan Wojtuś.

W trakcie koncertu odczytano list Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marzeny Wodzińskiej skierowany do zebranych.

 

Oprawę muzyczną Koncertu przygotowali :

- Chór RETRO

- Chór dziecięcy oraz muzycy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

rozwiń »

MAJÓWKA W DWUNASTCE 2016

W dniu 21 maja 2016r. odbył się festyn pod hasłem „Majówka w dwunastce 2016”.  W programie festynu znalazły się między innymi : występy taneczne, pokaz szkolnego klubu karate, pokaz mody z lat 80-tych...

W dniu 21 maja 2016r. odbył się festyn pod hasłem „Majówka w dwunastce 2016”.  W programie festynu znalazły się między innymi : występy taneczne, pokaz szkolnego klubu karate, pokaz mody z lat 80-tych, kabaret nauczycieli „Dzień z życia nauczycieli Dwunastki”, występ zespołu wokalnego nauczycielek „PRESTO”, prezentacje laureatów konkursu „Dwunastka kuźnią talentów”, historyczne wydarzenie (odwiedziny księcia  Mieszka I, orszaki książęce), wybory króla i królowej majówki, karaoke, loterie fantowe. Nasza szkoła przeprowadzała badania przesiewowe z zakresu wykrywania wad postawy oraz pokaz masażu dla wszystkich chętnych.

Festynowi towarzyszyła wystawa fotografii „Jubileusz 30-lecia szkoły”  oraz wystawa „Kreatywna świetlica”.

Dzieci miały okazję uczestniczyć w przejażdżkach wozem konnym i w siodle, uczestniczyć w warsztatach plastycznych oraz w zajęciach sportowych (dwa ognie, rzuty do kosza, kręgle, tor przeszkód, krykiet…) oraz korzystać z fotościanki i dmuchanych zamków.

Na uczestników czekał również kącik piękności (fryzjer, malowanie paznokci i twarzy), kiermasz  wyrobów rękodzielniczych oraz turniej sportowy uczniowie kontra absolwenci Dwunastki.

Sobotnia impreza stanowiła również znakomitą okazję do otwarcia nowego placu zabaw dla dzieci, znajdującego się obok budynku szkolnego.

Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

rozwiń »

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO „SOLANKI” UZDROWISKO W INOWROCŁAW

W dniu 9 maja 2016 roku uczniowie II semestru kierunku Technik masażysta uczestniczyli  w wycieczce dydaktycznej  do :  „Solanki”  Uzdrowisko Inowrocław.

W dniu 9 maja 2016 roku uczniowie II semestru kierunku Technik masażysta uczestniczyli  w wycieczce dydaktycznej  do :  „Solanki”  Uzdrowisko Inowrocław.

Uczniowie mieli okazję zapoznania się z działalnością Uzdrowiska z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii, ciepłolecznictwa, różnych rodzajów masażu oraz balneologii.           

rozwiń »

Wycieczka dydaktyczna do fabryki Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.

W dniu 06 maja 2016r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry. 

W dniu 06 maja 2016r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry. Uczniowie kierunku Technik farmaceutyczny zwiedzili nowoczesną fabrykę kosmetyków NIVEA oraz dermokosmetyków EUCERIN, która jest częścią ogólnoświatowej sieci produkcyjnej Grupy Beiersdorf. Zapoznali się z najnowocześniejszymi technologiami, urządzeniami i systemami zapewniającymi wysoką jakość kosmetyków i bezpieczeństwo produktu. Poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Wycieczka zakończyła się miłym akcentem. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – wyroby kosmetyczne tej Firmy.

rozwiń »

KIERMASZ WIELKANOCNY

Tradycyjnie, jak co roku w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku odbywał się na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   w Gnieźnie Kiermasz Świąteczny ...

Tradycyjnie, jak co roku w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku odbywał się na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                 w Gnieźnie Kiermasz Świąteczny prac wykonanych  przez uczniów na kierunku Terapeuta zajęciowy.

Na kiermaszu można było podziwiać:

 • biskwitowe jajka zdobione różnymi technikami decoupage
 • jajka wielkanocne wykonane ciekawą techniką koralikową
 • kuferki i puzderka
 • książki zdobione technikami domalowywania
 • pudełka i wieńce wykonane z papierowej wikliny
 • żywe kompozycje – stroiki wielkanocne

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

rozwiń »

XXV OGÓLNOPOLSKI BIEG IM. JANA KILIŃSKIGO

W dniu 3 maja 2016r. odbył się XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego 
– półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Równolegle odbywał się XX Bieg ulicami Trzemeszna.

W dniu 3 maja 2016r. odbył się XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego
– półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Równolegle odbywał się XX Bieg ulicami Trzemeszna.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji – między innymi stoiska z lokalnymi wyrobami, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, loteria fantowa.

Osobom związanym od początku z organizacja biegu wręczono „Szable Kościuszkowskie”.

Po biegu uczniowie naszej szkoły wykonywali masaż sportowy. Zaproponowana forma odnowy biologicznej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród biegaczy.

 

rozwiń »

II Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów

W dniu 15 kwietnia 2016r. w Poznaniu w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii odbył się II Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów organizowany przez Towarzystwo Masażystów Polskich.

W dniu 15 kwietnia 2016r. w Poznaniu w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii odbył się II Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów organizowany przez Towarzystwo Masażystów Polskich.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów :

- Ewa Kądzielawska

- Mateusz Kwaśniewski

- Damian Zamiar

 

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z zakresu masażu. Odbywał się w dwóch kategoriach:

- indywidualnej

- zespołowej

 

Damian Zamiar zajął II miejsce w kategorii indywidualnej, a w kategorii zespołowej uczniowie zdobyli III miejsce.

rozwiń »

MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS „POZNAJ TAJNIKI MASAŻU”

W dniu 15 kwietnia 2016r. w Inowrocławiu odbył się międzywojewódzki konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu masażu. Konkurs odbył się pod hasłem „Poznaj tajniki masażu”.

W dniu 15 kwietnia 2016r. w Inowrocławiu odbył się międzywojewódzki konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu masażu. Konkurs odbył się pod hasłem „Poznaj tajniki masażu”. W konkursie wzięło udział 23 słuchaczy wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych przeprowadzonych w szkołach medycznych województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego.

Konkurs składał się z dwóch części :

- teoretycznej w której uczestnicy rozwiązywali test

oraz

- części praktycznej do której zakwalifikowało się pięciu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z części teoretycznej

 

Laureatami konkursu zostali :

I miejsce        Marta Chudzińska               Medyczna  Szkoła Policealna Nr 1 i Nr 9 dla Dorosłych

                                                                                     w Grudziądzu

 

II miejsce      Klaudia Kubaszak               Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

                                                                           Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

 

III miejsce    Klaudia Kilińska                   Medyczno – Społeczne  Centrum Kształcenia 

                                                                       Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci nagrody ufundowane przez firmy : Habys,  „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław, Pozkal, Lines, Kaja.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów :

-  „Terapia manualna w modelu holistycznym jako nowoczesna metoda terapii bólów kręgosłupa i stawów” – Dariusz Fielek

 

- „10 kroków do wyboru dobrego stołu do masażu” – Tomasz Olbrot przedstawiciel firmy Habys

rozwiń »

KONKURS PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbył się finał międzyszkolnego Konkursu „Profilaktyka raka jelita grubego”.

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbył się finał międzyszkolnego Konkursu „Profilaktyka raka jelita grubego”.

Gośćmi honorowymi spotkania byli : Marzena Wodzińska – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Czesław Kruczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Janina Golik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kamzela – Czub Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz władze powiatu konińskiego.

Wykład na temat profilaktyki raka jelita grubego przedstawiła Bogusława Karaszewska  – ordynator Oddziału Onkologii z pododdziałem Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Konkurs składał się z dwóch części :

- teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy oraz

- części drugiej polegającej na przedstawieniu prezentacji multimedialnej

 

Zadania konkursowe oceniała komisja składająca się z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.

 

W kategorii prezentacji multimedialnych laureatami zostali :

I miejsce      Magdalena Jakubowska      Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  

                                                                     Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

 

II miejsce     Joanna Plewińska                Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
                                                               Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

 

III miejsce    Marlena Wiśniewska            Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
                                                                               i Ustawicznego w Inowrocławiu

 

W kategorii wiedzy teoretycznej (rozwiązanie testu) laureatami zostali :

I miejsce        Nina Młodziniak                 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  

                                                                 Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

 

II miejsce       Anna Lorek                        Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  

                                                                   Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

 

III miejsce     Patrycja Giżycka                 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  

                                                                 Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

 

 

Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatu Konińskiego.

rozwiń »

X Ogólnopolska Konferencja Przedmiotowo-Metodyczno-Naukowa

W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”.

W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i rozszerzenie wiedzy z zakresu  masażu oraz ujednolicenie metodyki nauczania masażu w Polsce. Podczas trzydniowej konferencji zostały przedstawione tematy związane między innymi  z zastosowaniem i znaczeniem leczniczym masażu w schorzeniach ginekologicznych, laryngologicznych, stomatologicznych oraz w położnictwie i onkologii.

Swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami konferencji dzielili się wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy wielu książek, badań i prac naukowych.

Szczegółowo zaprezentowano metodykę masażu leczniczego i masażu sportowego, między innymi:

 • „Masaż medyczny jako środek reedukacji czucia somatycznego na poziomie rdzenia kręgowego”  - mgr Henryk Pawlak, mgr Sara Jóźwik. 
 • „Rola powysiłkowego masażu sportowego maratończyków – (badania na materiale własnym)” - mgr Lech Wasilewski
 • „Pokaz masażu pt. Masaż relaksacyjny rytmiczny” -  mgr Leszek Magiera
 • „Badanie w masażu - znaczenie i metodyka nauczania”  - mgr Cezary Nenczak, mgr Zbigniew Pietras
 • „Masaż po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych” - dr Piotr Pietkiewicz,  dr Paweł Piątkowski
 • „Metodyczne aspekty nauczania masażu sportowego. Praktyczne zastosowanie masażu mw sporcie u zawodnika po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”. 
  • (I część - próba ujednolicenia nazewnictwa i podziału masażu sportowego, 
  • II część – przedstawienie przypadku klinicznego) mgr Bianka Lis-Jarczak, mgr Tomasz Kuczma, mgr Jacek Pieczyński.

 

Nauczyciel naszej szkoły mgr Lucyna Nagórska z dr Pawłem Piątkowskim i dr Kamilem Piątkowskim zaprezentowali temat „Najczęstsze błędy występujące w biomechanice rąk słuchaczy/studentów w trakcie początkowego nauczania masażu - pokaz ”

Konferencja była również okazją do wręczenia statuetek „Za rozwój i popularyzację masażu  w Polsce”. W tym roku statuetki otrzymali :

 • dr Paweł Piątkowski
 • Henryka Majczyk
 • dr Tomasz Podgórski
 • dr Michał Siekierzyński (pośmiertnie)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Laskach
rozwiń »

SPOTKANIE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE

W dniu 09 marca 2016r. uczestniczyliśmy w Spotkaniu Przedmiotowo-Metodycznym odbywającym się pod hasłem „Personel opiekuńczy w obliczu zmian demograficznych”.

W dniu 09 marca 2016r. uczestniczyliśmy w Spotkaniu Przedmiotowo-Metodycznym odbywającym się pod hasłem „Personel opiekuńczy w obliczu zmian demograficznych”. Organizatorem spotkania było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.

Na zaproszenie Dyrektora Centrum w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) :

 • Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Janina Golik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Jolanta Kamzela – Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • dyrektorzy Wielkopolskich Samorządowych  Centrów Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Gnieźnie, Nr 1 i 2 w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, we Wrześni
 • nauczyciele, uczniowie i słuchacze wymienionych placówek

W programie spotkania uwzględniono zagadnienia o roli opiekuna medycznego  w obliczu dokonujących się zmian demograficznych. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić placówkę.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami  z poszczególnych jednostek. Uczniowie i słuchacze wymieniali się doświadczeniami z zakresu metod prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

rozwiń »

KONCERT JAZZOWY PAWŁA KACZMARKA

Dnia 12.03.2016r. w auli naszej Szkoły odbył się koncert jazzowy Pawła Karczmarczyka wybitnego polskiego pianisty.

Dnia 12.03.2016r. w auli naszej Szkoły odbył się koncert jazzowy Pawła Karczmarczyka wybitnego polskiego pianisty. Ten fenomenalny muzyk i kompozytor (nazwany „objawieniem europejskiego rynku jazzowego”) jest też autorem licznych albumów wydanych dla wielkich wytwórni europejskich i laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Oskarów Jazzowych. Dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka w kategorii Jazzowy Muzyk Roku oraz Fotograficzny Debiut Roku. Koncertuje na całym świecie. Podczas koncertu pianiście towarzyszyli wytrawni  muzycy jazzowi.

To była wspaniała uczta muzyczna i estetyczna dla doskonałej gnieźnieńskiej publiczności , a dla nas wielki zaszczyt gościć tak wytrawnego muzyka młodego pokolenia.

rozwiń »

VII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne

W dniu 10 lutego 2016r. odbyło się VII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia na kierunku Technik masażysta.

W dniu 10 lutego 2016r. odbyło się VII Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia na kierunku Technik masażysta.

Spotkanie odbywało się pod hasłem „Masaż w sporcie – jego funkcja regeneracyjno-lecznicza oraz rozgrzewająca”. Patronat naukowy objął dr n. med. Paweł Piątkowski.

W Spotkaniu wzięli udział : Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Janina Golik, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Jolanta Kamzela-Czub, dyrektorzy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu Małgorzata Wojciechowska, Nr 2 w Poznaniu Justyna Dutkiewicz i Marzena Radomska, w Rawiczu Urszula Maćkowiak, w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Kuczma, w Koninie Wojciech Szymczak, reprezentujący dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Dariusz Fielek, nauczyciele i uczniowie z w/w szkól, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Masażystów.

 

Zaprezentowano następujące tematy :

„Funkcja regeneracyjno-lecznicza masażu mięśni kulszowo-goleniowych” (Poznań)

„Zastosowanie masażu sportowego w piłce nożnej” (Rawicz)

„Proces regeneracyjno-leczniczy z  wykorzystaniem masażu  izometrycznego w uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego” (Inowrocław)

„Misja – masaż” (Ostrów Wielkopolski)

„Skręcenie stawu skokowego u tancerzy breakdance” (Konin)

„Uszkodzenie  ścięgna Achillesa jako najczęstsza przyczyna urazów w futsalu” (Poznań)

„Zespół bolesnego barku u pływaków” (Rawicz)

„Metodyka nauczania masażu Shantala” (Ostrów Wielkopolski)

„Biomechanika u zawodnika jazdy konnej” (Gniezno)

 

W trakcie Spotkania odbył się konkurs wiedzy z zakresu masażu sportowego  „Masaż sportowy bez tajemnic”. W konkursie startowały dwuosobowe zespoły. Zwycięzcą konkursu zostali uczniowie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Jakub Winkel i Damian Zamiar.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, firmę Balsamic.

rozwiń »

Wręczenie Statuetki Orła Białego

W dniu 08 marca 2016r. w auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Kapituła Orła Białego wręczyła prof. Jackowi Weissowi Statuetkę Orła Białego.

W dniu 08 marca 2016r. w auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Kapituła Orła Białego wręczyła prof. Jackowi Weissowi Statuetkę Orła Białego.

Statuetka wręczana jest osobom zasłużonym na rzecz środowiska lokalnego. Profesor Jacek Weiss jest absolwentem gnieźnieńskiej szkoły muzycznej, był wiceministrem kultury.

Przyczynił się do utworzenia w Gnieźnie szkoły muzycznej II stopnia, udzielił również ogromnej pomocy w pozyskaniu pieniędzy na zakup fortepianów. Fortepian znajduje się w auli naszej szkoły.

Muzycznymi akcentami spotkania był koncert muzyczny w wykonaniu wychowanków szkoły muzycznej I i II stopnia.

rozwiń »

„Kraina snu”

W dniu 04 lutego 2016r. w budynku internatu odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych braci Mateusza i Marcina Grześkowiaków pod hasłem „Kraina snu”.

W dniu 04 lutego 2016r. w budynku internatu odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych braci Mateusza i Marcina Grześkowiaków pod hasłem „Kraina snu”. Bracia są mieszkańcami internatu. Wykonane przez nich prace nawiązują do wielu wierszy Juliana Tuwima oraz baśni braci Grimm. Wykonane są w różnych technikach (papier, płótno, farba olejna, akwarela, akryl). Wystawa składa się ze zbioru prac stworzonych przez braci, ale mają one niezwykle indywidualny charakter. Tematyka pojawiająca się na obrazach braci jest bardzo zróżnicowana. Tytułowy „sen” jak przedstawiają bracia jest metaforą ich snów „bo gdy śpimy możemy zobaczyć dosłownie wszystko”. Tak samo jest w przypadku „krainy”, którą definiują jako coś co jest „rozległe i ma nieograniczone horyzonty”. Świat otaczający artystę oddziałuje na niego na wielu płaszczyznach np. barwa, kształt, temat, myśl. Patrząc na braci Grześkowiak można dostrzec prawdziwą „krainę snu” – wiele abstrakcji, wiele połączonych ze sobą stylów, wyobraźni i imaginacji będących odzwierciedleniem ogromnej wrażliwości i wyobraźni. Pragnę poinformować, że galeria prac funkcjonuje w holu internatu już od pięciu lat i cieszy się ogromnym uznaniem zwiedzających.

rozwiń »

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS